Job Detail | portal.gbc-engineers.com
/

STRUCTURAL DESIGN ENGINEER (GERMAN SPEAKING)

Ho Chi Minh City, Vietnam

Share

You are intelligent? You are dynamic? You have experience, and want to develop yourself and your career prospects?

You want to work in a professional and friendly international environment?

You have confidence in your ability and dedication?

APPLY NOW and JOIN the best international structural engineering company in Ho Chi Minh City.

RESPONSIBILITIES 

 • Phân tích tính toán kết cấu, chuẩn bị thuyết minh kết cấu bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Phân tích kêt cấu theo các tiêu chuẩn quốc tế bằng phần mềm thiết kế của Đức
 • Tham gia vào nhiều giai đoạn của dự án, từ bước lên ý tưởng concept cho tới thiết kế chi tiết
 • Chuẩn bị mô hình phần tử hữu hạn và các mô hình kết cấu khác
 • Làm việc và hỗ trợ kỹ sư soft drawings trong bước chuẩn bị thép cho bản vẽ
 • Làm việc và hỗ trợ quản lý dự án trong suốt thời gian dự án
 • Khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết cấu hiện hữu và hiện trảng của công trình, công trường
 • Đưa ra thuyết minh kết cấu và những tài liệu liên quan
 • Sử dụng phần mềm ETABS để tính toán kết cấu

QUALIFICATIONS

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan
 • Thông thạo tiếng Đức
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bên ngành thiết kế kết cấu
 • Thông thạo thiết kế kết cấu tiêu chuẩn và thuyết minh
 • Có thể giao tiếp, đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật cũng như bản vẽ bằng tiếng Anh
 • Có thể hoàn thành công việc theo hạn định và có thể làm việc dưới áp lực cao, ít sự giám sát chặt chẽ, biết sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả
 • Có khả năng làm việc đa nhiệm vụ và ưu tiên có khả năng thích ứng với sự thay đổi.

BENEFITS

 • Môi trường làm việc đa quốc gia, có cơ hội trao đổi và sử dụng tiếng Anh, tiếng Đức
 • Được làm quen và làm việc trực tiếp với các dự án quốc tế.
 • Có cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng trong môi trường làm việc quốc tế cũng như có cơ hội phát triển con đường sự nghiệp tương lai của bạn.